Prispevki za ključno besedo:

ZDR-1

Novice

Plačevanje prispevkov

Objavljeno dne 22 september 2014 ob 6:48 | Objavil je uporabnik:

Kako lahko zaposlena oseba preveri, kako deluje sistem t. i. »individualnih REK-ov« in kako lahko preveri, ali mu njegovi delodajalci dejansko in na le na papirju plačujejo zakonsko določene prispevke za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zavarovanje za primer brezposelnosti?

Na podlagi 21. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS; št. 117/06 in 24/08 – ZDDKIS) davčni organ fizični osebi na njeno zahtevo razkrije podatke o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkih za zaposlovanje oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačali njegov delodajalec ali druga oseba. Zavezanec se mora v ta namen obrniti na davčni urad oz. izpostavo, in to osebno v času uradnih ur, ali pisno. Posebnega obrazca v ta namen ni predpisanega zato morajo osebe napisati zahtevo same. Posebni obrazec bo na voljo v kratkem.

Preberi več

Novice

Je odsotnost z dela zaradi vremenskih razmer upravičena?

Objavljeno dne 22 september 2014 ob 6:44 | Objavil je uporabnik:

Zaradi vremenskih razmer v preteklih dneh marsikateri delavec kljub svoji želji ni mogel prispeti na delo, nekateri pa svojega dela niso mogli opravljati zaradi pomanjkanja električne energije ali zaradi drugih razlogov. Kako ravnati v primeru izostanka z dela zaradi vremenske ujme?

Delavec je v skadu z Zakonom o delovnih razmerjih dolžan opravljati delo, za katerega se je dogovoril v pogodbi o zaposlitvi v času in na kraju, ki sta določena za opravljanje dela. Od tega pravila so seveda določene izjeme, med njimi tudi vsem dobro poznana bolniška odsotnost. V ZDR-1 so določeni različni razlogi na podlagi katerih lahko delavec izostane iz dela, osredotočili se bomo le na tiste, ki so relevantni v primeru nedavnih vremenskih dogodkov.

V 165. členu ZDR-1 določa, da ima delavec pravico do najmanj enega dneva plačane odsotnosti z dela zaradi hujše nesreče, ki prizadane delavca, medem ko v 137. členu določa, da je delavec upravičen do polovične plače, ki bi jo sicer prejel, če dela ne more opravljati zaradi višje sile, ne sme pa prejeti manj kot 70% minimalne plače.

Preberi več

Novice

Spoštovani g. Stupan!

Objavljeno dne 13 avgust 2014 ob 16:44 | Objavil je uporabnik:

Spoštovani g. Stupan!

Dosedaj sem imel možnost prebrati dva vaša zapisa. Prvi je bil vaš zapisnik našega sestanka s predstavniki sindikata, drugi pa vaša elektronska pošta v zvezi z zagovorom Boris Voduška. Od človeka, ki sem spoštoval, od človeka na takšnem položaju, ki mu je zaupano vodenje takšnega kolektiva kot je Aha Secaplast, nisem pričakoval takšnega sprenevedanja, pa ne samo sprenevedanja, temveč grobih neresnic. Namesto da bi vse svoje sile usmerili v vodenje družbe in v reševanje težkega položaja podjetja, ste se spustili na osebno raven, namesto da bi ohranili strokovnost in profesionalost. Dobil sem občutek, da ste si kot poslanstvo na svojem mestu vzeli obračunavanje s sindikatom v podjetju, oz. z osebo, ki je njegov zakoniti zastopnik.

Skratka, vaše elektronska pošta, je popolno izkrivljen prikaz dogodkov, ki se je dogajal. Nikakor nisem zahteval, ne predlagal kakršnekoli prestavitve zagovora. Prav tako tudi ni res, da bi mi dosegli kakršen koli dogovor o prestavitvi zagovora. Dejstvo je, da ste kot direktor grobo kršili z zakonom zajamčeno pravico delavca, da ga ob podaji zagovora zastopa odvetnik. Pri moji dolgoletni praksi tako grobe kršitve še nisem doživel.

Preberi več

Novice

Nedovoljeni odtegljaji od plače

Objavljeno dne 13 avgust 2014 ob 16:39 | Objavil je uporabnik:

“V praksi niti niso tako redki primeri, ko delodajalci z delavci »poračunajo« z različnimi nedovoljenimi odtegljaji od plače. Zato vam v nadaljevanju pojasnjujem kaj lahko delavec stori, če ga delodajalec prijazno obvesti, da mu bo zaradi določene domnevne kršitve, pri plači malo »odščipnil« ali če v plačilni listi ni vse tako kot bi moralo biti.”

Barbara Filipov

V primeru lažjih kršitev delovnih obveznosti ali pravil vedenja, se delodajalci velikokrat odločijo , da bodo (domnevnemu) kršitelju enostavno odtegnili pet, deset ali celo več odstotkov od plače za določeno obdobje, ki po navadi traja do največ šest mesecev. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je takšna odločitev oziroma ravnanje delodajalca nedopustno in v nasprotju z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR Uradni list RS št. 21/2013). Po določbah ZDR pobotanje delodajalčeve terjatve z obveznostjo plačila delavca, brez delavčevega soglasja namreč ni možno, prav tako pa ni dovoljeno zadržanje izplačila plače, razen v zakonsko določenih primerih. Poleg tega je takšna odločitev delodajalca dodatno sporna zato, ker delodajalec zaradi domnevne kršitve delavca, najpogosteje zniža njegovo oceno za delovno uspešnost, čeprav kršitev ne sme in ne more vplivati na oceno delovne uspešnosti delavca.

Preberi več

close