Prispevki za ključno besedo:

Upravičena odsotnost z dela

Novice

Je odsotnost z dela zaradi vremenskih razmer upravičena?

Objavljeno dne 22 september 2014 ob 6:44 | Objavil je uporabnik:

Zaradi vremenskih razmer v preteklih dneh marsikateri delavec kljub svoji želji ni mogel prispeti na delo, nekateri pa svojega dela niso mogli opravljati zaradi pomanjkanja električne energije ali zaradi drugih razlogov. Kako ravnati v primeru izostanka z dela zaradi vremenske ujme?

Delavec je v skadu z Zakonom o delovnih razmerjih dolžan opravljati delo, za katerega se je dogovoril v pogodbi o zaposlitvi v času in na kraju, ki sta določena za opravljanje dela. Od tega pravila so seveda določene izjeme, med njimi tudi vsem dobro poznana bolniška odsotnost. V ZDR-1 so določeni različni razlogi na podlagi katerih lahko delavec izostane iz dela, osredotočili se bomo le na tiste, ki so relevantni v primeru nedavnih vremenskih dogodkov.

V 165. členu ZDR-1 določa, da ima delavec pravico do najmanj enega dneva plačane odsotnosti z dela zaradi hujše nesreče, ki prizadane delavca, medem ko v 137. členu določa, da je delavec upravičen do polovične plače, ki bi jo sicer prejel, če dela ne more opravljati zaradi višje sile, ne sme pa prejeti manj kot 70% minimalne plače.

Preberi več

Novice

Nedovoljeni odtegljaji od plače

Objavljeno dne 13 avgust 2014 ob 16:39 | Objavil je uporabnik:

“V praksi niti niso tako redki primeri, ko delodajalci z delavci »poračunajo« z različnimi nedovoljenimi odtegljaji od plače. Zato vam v nadaljevanju pojasnjujem kaj lahko delavec stori, če ga delodajalec prijazno obvesti, da mu bo zaradi določene domnevne kršitve, pri plači malo »odščipnil« ali če v plačilni listi ni vse tako kot bi moralo biti.”

Barbara Filipov

V primeru lažjih kršitev delovnih obveznosti ali pravil vedenja, se delodajalci velikokrat odločijo , da bodo (domnevnemu) kršitelju enostavno odtegnili pet, deset ali celo več odstotkov od plače za določeno obdobje, ki po navadi traja do največ šest mesecev. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je takšna odločitev oziroma ravnanje delodajalca nedopustno in v nasprotju z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR Uradni list RS št. 21/2013). Po določbah ZDR pobotanje delodajalčeve terjatve z obveznostjo plačila delavca, brez delavčevega soglasja namreč ni možno, prav tako pa ni dovoljeno zadržanje izplačila plače, razen v zakonsko določenih primerih. Poleg tega je takšna odločitev delodajalca dodatno sporna zato, ker delodajalec zaradi domnevne kršitve delavca, najpogosteje zniža njegovo oceno za delovno uspešnost, čeprav kršitev ne sme in ne more vplivati na oceno delovne uspešnosti delavca.

Preberi več

close