Prispevki za ključno besedo:

Kapitalizem

Novice

Prihajajoči izzivi in razvoj kapitalizma

Objavljeno dne 6 oktober 2014 ob 11:27 | Objavil je uporabnik:

prof jaklic 240814O tem, kakšna bo prihodnosti kapitalizma (če kapitalizem sploh ima prihodnost, ne razglabljajo le ekonomisti, ampak tudi sociologi, politični filozofi itd. Nekateri teoretiki in razpravljalci se sklicujejo na teze, ki jih Immanuel Wallerstein in soavtorji javnosti ponujajo v delu ‘Ali ima kapitalizem prihodnost’? Predvidevaju hode pretrese v prihodnjih desetletjih, davek pa naj bi plačevala predvsem mlada generacija, če ne bomo zmogli ali znali najti pravih rešitev.

Prihodnost kapitalizma je zaskrbljujoča predvsem zaradi eksternalizacije stroškov (vse manj ljudi je redno zaposlenih, plače so mizerne, stroški preživetja pa padejo na državo in humanitarne organizacija), ki jih podjetja nalagajo državi, da bi povečala svoj dobiček. Da se situacija premika v to smer, zaznavamo tudi pri nas. Več o prihodnosti takega razvoja v intervuju z ekonomistom dr. Markom Jakličem, profesorjem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Trombi – agenciji za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti.

Preberi več

Novice

Ekologi hujši od morilcev ali uradniki hujši od butalcev ?

Objavljeno dne 3 september 2014 ob 14:25 | Objavil je uporabnik:

Delavec Pavrič je svoje pridobljeno znanje vseh 40 let vnašal v svoje delo in zanj je delodajalec ves čas vplačeval prispevke, da bo lahko po odhodu v »stanje mirovanja po delu« prejemal pripadajočo pokojnino. Ta delavec si je postavil skladno s predpisi na svojem objektu opremo za proizvodnjo električne energije in začel to seveda tudi delati – proizvajati električno energijo, katere presežek je oddajal v sistem.

Zakonodajalec pa ni pomislil na možnost sočasno koristne proizvodnje energije s prejemanjem pokojnine, pri čemer bi lahko še nekaj »drobiža« iz proizvodnje prišlo v državni proračun, ampak se je enostavno odločil, ali pokojnina ali proizvodnja. Kar je še huje, zakonodajalec je ves čas vabil delavca Pavriča k proizvodnji čiste energije, sprejemal obveze do Evropske unije, da bo zmanjševal rabo fosilnih energentov, povečeval rabo trajnih energetskih virov in s tem prispeval k zmanjšanju toplogrednih emisij. Zdaj pa je zakonodajalec poimenoval Pavriča za kršilca veljavne zakonodaje in ga kaznoval z odvzemom vplačanih sredstev za pokojnino.

Preberi več

Novice

Kazenska ovadba KNSS CE zoper direktorja Secaplast Laško

Objavljeno dne 13 avgust 2014 ob 16:30 | Objavil je uporabnik:

Neodvisnost_Logo.fw
Sindikat Celjske regije
Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Kocenova ulica 4,  3000 Celje, E.naslov: neodvisnost.ctr@t-1.si

 

Datum: 23. 06. 2014

Naslovnik: Okrožno državno tožilstvo v Celju Ljubljanska c. 5, Celje

Zadeva: Kazenska ovadba zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1

Krajevno pristojnemu državnemu tožilstvu po sedežu delodajalca AHA Secaplast, d.o.o., Podšmihel 1, Laško, podajamo kazensko ovadbo zoper direktorja družbe AHA Secaplast Janeza Stupana kot odgovorno osebo, ker se v obdobju iz sredine leta 2012 do danes niso vplačevali prispevki za socialno varnost članom sindikata AHA Secaplast, ki šteje 22 članov in je združen v Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Sindikat Celjske regije in po naših podatkih se prispevki niso plačevali tudi vsem ostalim zaposlenim delavcem v družbi AHA Secaplast.

Preberi več

Novice

Prerok’ Karl Marx napovedal, kakšno bo stanje leta 2014

Objavljeno dne 13 avgust 2014 ob 15:30 | Objavil je uporabnik:

 

karl_marx_120213

Pri reviji Rolling Stone so povzeli tisto, kar je Karl Marx, veliki ideolog komunizma  – filozof, politični ekonomist in revolucionar – predvidel, da se bo zgodilo v prihodnosti. In ugotovili so, da je Marx pravzaprav skoraj s preroško natančnostjo napovedal dogodke v letu 2014.

V skladu s pisanjem omenjene revije še vedno zelo majhno število ljudi dejansko razume Marxovo ostro kritiko kapitalizma. Večina ve le to, da je napovedal, da bo komunizem nujno nasledil kapitalizem. A Marx je dejansko neverjetno točno definiral nekatere aspekte sodobnega kapitalizma – od velike recesije do najnovejše verzije iPhone-a.

Preberi več

close