Prispevki za ključno besedo:

Ekologija

Novice

Prihajajoči izzivi in razvoj kapitalizma

Objavljeno dne 6 oktober 2014 ob 11:27 | Objavil je uporabnik:

prof jaklic 240814O tem, kakšna bo prihodnosti kapitalizma (če kapitalizem sploh ima prihodnost, ne razglabljajo le ekonomisti, ampak tudi sociologi, politični filozofi itd. Nekateri teoretiki in razpravljalci se sklicujejo na teze, ki jih Immanuel Wallerstein in soavtorji javnosti ponujajo v delu ‘Ali ima kapitalizem prihodnost’? Predvidevaju hode pretrese v prihodnjih desetletjih, davek pa naj bi plačevala predvsem mlada generacija, če ne bomo zmogli ali znali najti pravih rešitev.

Prihodnost kapitalizma je zaskrbljujoča predvsem zaradi eksternalizacije stroškov (vse manj ljudi je redno zaposlenih, plače so mizerne, stroški preživetja pa padejo na državo in humanitarne organizacija), ki jih podjetja nalagajo državi, da bi povečala svoj dobiček. Da se situacija premika v to smer, zaznavamo tudi pri nas. Več o prihodnosti takega razvoja v intervuju z ekonomistom dr. Markom Jakličem, profesorjem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Trombi – agenciji za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti.

Preberi več

Novice

Je odsotnost z dela zaradi vremenskih razmer upravičena?

Objavljeno dne 22 september 2014 ob 6:44 | Objavil je uporabnik:

Zaradi vremenskih razmer v preteklih dneh marsikateri delavec kljub svoji želji ni mogel prispeti na delo, nekateri pa svojega dela niso mogli opravljati zaradi pomanjkanja električne energije ali zaradi drugih razlogov. Kako ravnati v primeru izostanka z dela zaradi vremenske ujme?

Delavec je v skadu z Zakonom o delovnih razmerjih dolžan opravljati delo, za katerega se je dogovoril v pogodbi o zaposlitvi v času in na kraju, ki sta določena za opravljanje dela. Od tega pravila so seveda določene izjeme, med njimi tudi vsem dobro poznana bolniška odsotnost. V ZDR-1 so določeni različni razlogi na podlagi katerih lahko delavec izostane iz dela, osredotočili se bomo le na tiste, ki so relevantni v primeru nedavnih vremenskih dogodkov.

V 165. členu ZDR-1 določa, da ima delavec pravico do najmanj enega dneva plačane odsotnosti z dela zaradi hujše nesreče, ki prizadane delavca, medem ko v 137. členu določa, da je delavec upravičen do polovične plače, ki bi jo sicer prejel, če dela ne more opravljati zaradi višje sile, ne sme pa prejeti manj kot 70% minimalne plače.

Preberi več

Novice

Ekologi hujši od morilcev ali uradniki hujši od butalcev ?

Objavljeno dne 3 september 2014 ob 14:25 | Objavil je uporabnik:

Delavec Pavrič je svoje pridobljeno znanje vseh 40 let vnašal v svoje delo in zanj je delodajalec ves čas vplačeval prispevke, da bo lahko po odhodu v »stanje mirovanja po delu« prejemal pripadajočo pokojnino. Ta delavec si je postavil skladno s predpisi na svojem objektu opremo za proizvodnjo električne energije in začel to seveda tudi delati – proizvajati električno energijo, katere presežek je oddajal v sistem.

Zakonodajalec pa ni pomislil na možnost sočasno koristne proizvodnje energije s prejemanjem pokojnine, pri čemer bi lahko še nekaj »drobiža« iz proizvodnje prišlo v državni proračun, ampak se je enostavno odločil, ali pokojnina ali proizvodnja. Kar je še huje, zakonodajalec je ves čas vabil delavca Pavriča k proizvodnji čiste energije, sprejemal obveze do Evropske unije, da bo zmanjševal rabo fosilnih energentov, povečeval rabo trajnih energetskih virov in s tem prispeval k zmanjšanju toplogrednih emisij. Zdaj pa je zakonodajalec poimenoval Pavriča za kršilca veljavne zakonodaje in ga kaznoval z odvzemom vplačanih sredstev za pokojnino.

Preberi več

close