Je odsotnost z dela zaradi vremenskih razmer upravičena?

close